Fu Yuan Việt Nam ( Điện Tử)

0274 3738898
01
02
Hình Khu hành chính Cty
Khu hành chính
Khu Hành Chính
máy cắm linh kiện tự đông
Nhân viên lắp ráp
sx
sx
Khu Thành phẩm
SMT
12
back-to-top.png